VQ: Vector Quantization

مسائل اساسی اجرای Vq در visual studio بر روی تصویر


1- چه نوع تصویری را برای کار انتخاب کنیم (JPG/BMP/...)؟

در اجرای پروژه های تحقیقاتی در صورتی که هدف فرمت خاصی نباشد و تحقیق در مورد مسائل دیگری باشد. فرمت های تصویری انتخاب می کنیم که کار ذخیره و بازیابی و انجام محاسبات روی آن آسان تر باشد.


2-تعداد بلاک های تصویر چند تایی باشد؟


3- تعداد خوشه ها چندتایی باشد؟

در VQ تعداد خوشه ها به تعداد بلاک هایی  گفته می شود که از یک بلاک مرکز (Centroid) تبعیت می کنند. و نکته مهم این است که بلاک خوشه در همجواری مکانی با بلاک مرکز قرار ندارد بلکه از لحاظ محتوایی (رنگ پیکسل های درونی) شیبه بلاک مرکز می باشد. و تعداد آن بستگی به میزان شباهت بلاک ها با بلاک مرکز دارد.


4- خوشه بندی روی کدام داده ها اجرا می شود آیا بر اساس محل قرار گیری پیکسل ها و یا خصوصیات رنگی پیکسل ها می باشد؟

خوشه بندی بر روی پیکسل های تصوی انجام می شود و در خوشه بندی بر روی تصاویر منظور از فاصله اقلیدوسی فاصله رنگ ها نسبت به مرکز کلاسترمی باشد.مرکز کلاستر یک پیکسل از تصویر است که شباهت زیادی به پیسکل های تصویر درون خوشه خود دارد. اما در VQ خوشه بندی بر روی بلاک هایی تشکیل شده از پیکسل ها انجام می شود که به صورت  n*n از درون تصویر استخراج می شوند. یعنی یک بلاک در مرکز یک خوشه از بلاک ها قرار می گیرد.


5-اندازه کدبوک چقدر باشد؟ و رابطه آن با تصویر اولیه و نهایی چیست؟

6- نحوه ذخیره سازی تصویر نهایی چگونه است؟


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.