VQ: Vector Quantization

چگونه می توان تعداد کلاستر بهینه را برای خوشه بندی K-,means پیدا کرد؟

اگر یک روش برای محاسبه تعداد مراکز کلاستر در k-means  می خواهید ، می توانید از روش Elbow (منظور همان آرنج دست است که در نمودار مشخص شده است) استفاده کنید.

در ابتدا، برای برخی مقادیر k (به عنوان مثال 2، 4، 6، 8 و غیره)، مجموع خطای مربع (SSE) محاسبه می شود. SSE به عنوان مجموع فاصله مربع بین هر عضو از خوشه و مرکز آن تعریف شده است.  فرمول:

 


اگر شما k را نسبت به SSE  بکشید، خواهید دید که خطای k کاهش می یابد؛ این به این دلیل است که وقتی تعداد خوشه ها افزایش می یابد، آنها باید کوچکتر باشند، بنابراین اعوجاج نیز کوچکتر است. ایده روش آرنج این است که k را انتخاب کنید که در آن SSE به طور ناگهانی کاهش می یابد. این همانطور که در تصویر زیر می بینید، "اثر آرنج" را در گراف تولید می کند:در این مورد، k = 6 مقداری است که روش Elbow انتخاب کرده است. توجه داشته باشید که روش آرنج یک اکتشاف است
  و به این ترتیب، ممکن است جواب دهد و یا ممکن است در مورد خاص شما جواب ندهد.
گاهی اوقات، بیش از یک آرنج وجود دارد، یا هیچ آرنجی وجود ندارد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.